Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Η λύση Leasing | Πλεονεκτήματα Leasing Skip Navigation Links

Πλεονεκτήματα Leasing

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ LEASING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Χρηματοδότηση μέχρι και το 100% της εμπορικής/πραγματικής αξίας
  • Τα έξοδα τόκων και αποσβέσεων θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή /επενδυτή.
  • Η αποπληρωμή της σύμβασης προσαρμόζεται στις οικονομικές δυνατότητες και τις εποχιακές ανάγκες του μισθωτή.
  • Βελτιώνεται η εικόνα του Ισολογισμού, διότι η υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων δεν εμφανίζεται στα στοιχεία του Παθητικού.
  • Μέσω του Sale and Lease Back (αγορά από την εταιρεία μας και επανεκμίσθωση στον μισθωτή του ακινήτου ή του εξοπλισμού) βελτιώνει αυτός τη ρευστότητά του και ενεργοποιεί αδρανούντα κεφάλαια.


 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.