Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Επικοινωνία

Επικοινωνία

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ
Λεωφ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγενείας, 104 42 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Email : info@nbgleasing.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Fax 210 5195 104


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 103
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 101
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 102
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 106
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 107
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 105
ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 108
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 109
Email :sales@nbgleasing.gr
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τηλ. Κέντρο : 210 5195 000
Fax 210 5195 111
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πλουτάρχου 5, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ 2310 244495, Fax 2310 244496


Υποβολή παραπόνων (doc)

 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.