Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Προϊόντα Leasing | Μακροχρόνια Λειτουργική Μίσθωση Οχημάτων Skip Navigation Links

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η μακροχρόνια λειτουργική μίσθωση οχημάτων είναι η ενοικίαση ενός ή περισσοτέρων οχημάτων για περίοδο 3 έως 5 ετών, όπου ο μισθωτής (ελεύθερος επαγγελματίας, εταιρεία) καταβάλει ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα του οχήματος όπως :

 • Αξία κτήσης του οχήματος
 • Μικτή ασφάλιση
 • Τέλη κυκλοφορίας για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης
 • Συντήρηση (προαιρετικό)
 • Αλλαγή ελαστικών (προαιρετικό)
 • Οδική βοήθεια
 • Δικαίωμα εξαγοράς του οχήματος από τον μισθωτή κατά το πέρας της μίσθωσης σε προσυμφωνηθείσα «υπολειμματική αξία» (σε αντίθετη περίπτωση το όχημα επιστρέφεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ – μίσθωση χωρίς δικαίωμα εξαγοράς)
Διευκρινίζεται ότι η συντήρηση είναι προαιρετική όταν υπάρχει δικαίωμα εξαγοράς και υποχρεωτική όταν δεν υπάρχει δικαίωμα εξαγοράς.

Η μακροχρόνια λειτουργική μίσθωση οχημάτων απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (ιατροί, δικηγόροι, ασφαλιστές, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.α.) και σε εταιρείες κάθε νομικής μορφής (τα πλεονεκτήματα της μακροχρόνιας λειτουργικής μίσθωσης αξιοποιούνται πλήρως σε εταιρείες που τηρούν λογιστικά βιβλία β΄ κατηγορίας και άνω).


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 1. Χρήση του οχήματος χωρίς να εμφανίζεται στον ισολογισμό ως πάγιο.
 2. Εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και ανθρώπινου δυναμικού.
 3. Συνεχής ανανέωση οχημάτων.
 4. Κέρδος από τυχόν ανατίμηση του οχήματος.
 5. Κέρδος από την δυνατότητα εκποίησης του οχήματος σε αξία μεγαλύτερη της υπολειμματικής.
 6. Με τα σημερινά δεδομένα, ο μισθωτής επωφελείται από την έκπτωση του μισθώματος κατά 70% όταν το όχημα είναι έως 1600 cc και κατά 35% όταν το όχημα είναι από 1600 cc και άνω (ισχύει μέχρι 31/12/2013).
  Από την 1/1/2014 ο μισθωτής θα επωφελείται από την έκπτωση του μισθώματος κατά 100%.
 7. Τα έξοδα συντήρησης του οχήματος (όταν η συντήρηση περιλαμβάνεται στο μίσθωμα) εκπίπτουν φορολογικά κατά τα ως άνω ποσοστά.
 8. Με τα σημερινά δεδομένα, για οχήματα με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία μέχρι € 15.000 δεν υπολογίζεται στον χρήστη του οχήματος τεκμαρτό εισόδημα, ενώ για οχήματα με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία μεταξύ € 15.001 - € 22.000 υπολογίζεται στον χρήστη ως τεκμαρτό εισόδημα ποσοστό 15% επί της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας, για αξία μεταξύ € 22.001 - € 30.000 ποσοστό 25% και για αξία € 30.000 και άνω ποσοστό 30% (ισχύει μέχρι 31/12/2013).

  Από την 1/1/2014 για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες οχημάτων, ανεξαρτήτως της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας του οχήματος, θα υπολογίζεται ως τεκμαρτό εισόδημα το 30% επί της ετήσιας αξίας των μισθωμάτων που καταβάλλονται για την μακροχρόνια λειτουργική μίσθωση του οχήματος.

  Αντίθετα με τα ανωτέρω στην αγορά οχήματος υπολογίζεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο σε σύγκριση με την ως άνω επιβάρυνση που προκύπτει σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
 9. Προβλέπεται αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση ακινησίας του οχήματος λόγω επισκευών (βλάβη ή ατύχημα).

(*) Τα ανωτέρω υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές και δεν είναι δεσμευτικά.

 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.