Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Η λύση Leasing | Χρηματοδοτική Μίσθωση Skip Navigation Links

Χρηματοδοτική Μίσθωση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ


Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι μία σύμβαση μεταξύ Εκμισθωτή (εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης) και Μισθωτή (βιομηχανίας, βιοτεχνίας ή επαγγελματία) για την μίσθωση συγκεκριμένου παραγωγικού κινητού εξοπλισμoύ ή οχήματος ή ακινήτου (Μισθίου), επιλεγμένου από τον Μισθωτή.

Ο Εκμισθωτής διατηρεί την κυριότητα του Μισθίου σε όλη την διάρκεια της σύμβασης. Ο Μισθωτής έχει την κατοχή και χρήση έναντι πληρωμής καθορισμένων τακτών πληρωμών (Μισθωμάτων) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 3-7 χρόνια για κινητό εξοπλισμό και 10-15 χρόνια για ακίνητο).

Τα μισθώματα αντλούνται από το εισόδημα που παράγει το Μίσθιο. Στο τέλος της μίσθωσης, ο Μισθωτής αγοράζει το Μίσθιο έναντι τιμήματος που προσδιορίζεται στην σύμβαση.

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ (ράντα της μονάδας)ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.