Αρχική σελίδα
 
 
Skip Navigation Links

 

Αναζήτηση
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation LinksΑρχική Σελίδα | Προϊόντα Leasing | Πώληση & Επαναμίσθωση Skip Navigation Links

ΠΩΛΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗ (Sale & Lease Back)

Η Πώληση και Επαναμίσθωση (Sale & Lease Back) αποτελεί μία μορφή Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, με την οποία η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ αγοράζει τον κινητό εξοπλισμό ή το επαγγελματικό ακίνητο από την επιχείρηση και της τα επαναμισθώνει με προσυμφωνημένους όρους.

Με την ανωτέρω Χρηματοδοτική Μίσθωση:
  • Βελτιώνεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων και ενεργοποιούνται αδρανούντα κεφάλαια
  • Εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα επιχειρήσεις με υψηλό δείκτη παγιοποίησης
Η Πώληση και Επαναμίσθωση (Sale & Lease Back) δεν επιτρέπεται σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Κατά λοιπά (κεφάλαιο, διάρκεια, μισθώματα, νόμισμα, τιμολόγηση, τίμημα αγοράς, έξοδα) ισχύουν τα αναφερόμενα στην Χρηματοδοτική Μίσθωση κινητού εξοπλισμού και επαγγελματικών ακινήτων.

 

©2012  Εθνική Leasing

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ETHNODATA A.E.